De snelste én goedkoopste soa-zorg van Nederland!

+25.000 mensen gingen je voor!!

Bekend van
Meer informatie?
Bekijk de uitleg video

Wij zijn 60% goedkoper dan andere aanbieders!

Je zorgverzekeraar draagt €25,- bij aan SOA zorg via ZIZ
zonder aanspraak op je eigen risico.

 • O:28:"craft\elements\db\AssetQuery":96:{s:27:"�yii\base\Component�_events";a:0:{}s:35:"�yii\base\Component�_eventWildcards";a:0:{}s:30:"�yii\base\Component�_behaviors";a:1:{s:12:"customFields";O:35:"craft\behaviors\CustomFieldBehavior":100:{s:5:"owner";r:1;s:34:"�yii\base\Behavior�_attachedEvents";a:0:{}s:10:"hasMethods";b:1;s:16:"canSetProperties";b:1;s:3:"key";N;s:5:"price";N;s:14:"insurancePrice";N;s:14:"productOptions";N;s:16:"descriptionPlain";N;s:12:"customerLogo";N;s:4:"text";N;s:10:"advantages";N;s:6:"button";N;s:11:"seoSettings";N;s:9:"customers";N;s:8:"subTitle";N;s:11:"description";N;s:5:"video";N;s:8:"products";N;s:3:"faq";N;s:11:"pageContent";N;s:11:"productType";N;s:7:"related";N;s:13:"partialFooter";N;s:15:"additionalLinks";N;s:8:"mainMenu";N;s:5:"pages";N;s:13:"partialHeader";N;s:12:"mainMenuType";N;s:13:"readMoreTitle";N;s:12:"readMoreItem";N;s:14:"additionalLink";N;s:15:"pageDescription";N;s:7:"heading";N;s:6:"letter";N;s:18:"additionalProducts";N;s:19:"mainMenuLinkedField";N;s:17:"additionalProduct";N;s:10:"embedVideo";N;s:17:"pageContentMatrix";N;s:9:"reference";N;s:8:"yourName";N;s:12:"emailAddress";N;s:7:"message";N;s:12:"redenContact";N;s:48:"ziz310SiteContactFormMissingSubHeadingForSelecti";N;s:8:"bijlagen";N;s:16:"availableService";N;s:18:"contentDescription";N;s:19:"pageMoreInformation";N;s:13:"announcements";N;s:18:"announcementsColor";N;s:20:"mainMenuItemChildren";N;s:11:"faqCategory";N;s:17:"videoOrImageCover";N;s:9:"accordion";N;s:10:"mediaLinks";N;s:20:"homeHowItWorksButton";N;s:9:"mediaList";N;s:5:"color";N;s:10:"idealTitle";N;s:10:"contactMap";N;s:12:"contactPhone";N;s:9:"teamTitle";N;s:9:"mediaLogo";N;s:9:"infoTitle";N;s:10:"mediaTitle";N;s:9:"homeSteps";N;s:12:"contactEmail";N;s:12:"aboutUsQuote";N;s:21:"percentageOfCheapness";N;s:8:"teamList";N;s:11:"bannerTitle";N;s:12:"workingHours";N;s:19:"homeHowItWorksTitle";N;s:11:"buttonTitle";N;s:8:"ctaBlock";N;s:9:"mediaLink";N;s:13:"highlightText";N;s:7:"preText";N;s:10:"buttonText";N;s:15:"percentageValue";N;s:9:"otherText";N;s:12:"sectionTitle";N;s:9:"linkTitle";N;s:8:"partners";N;s:14:"sectionContent";N;s:13:"partnersTitle";N;s:12:"blockContent";N;s:10:"blockLabel";N;s:6:"avatar";N;s:9:"firstName";N;s:8:"rowTitle";N;s:14:"rowDescription";N;s:16:"mergeWithNextRow";N;s:7:"rowIcon";N;s:13:"geboortedatum";N;s:10:"goalAmount";N;s:12:"testFeatures";N;s:55:"�craft\behaviors\CustomFieldBehavior�_customFieldValues";a:0:{}}}s:6:"select";a:1:{s:2:"**";s:2:"**";}s:12:"selectOption";N;s:8:"distinct";b:0;s:4:"from";N;s:7:"groupBy";N;s:4:"join";a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:10:"INNER JOIN";i:1;a:1:{s:9:"relations";s:14:"{{%relations}}";}i:2;a:4:{i:0;s:3:"and";i:1;s:40:"[[relations.targetId]] = [[elements.id]]";i:2;a:2:{s:18:"relations.sourceId";i:20313;s:17:"relations.fieldId";i:129;}i:3;a:3:{i:0;s:2:"or";i:1;a:1:{s:22:"relations.sourceSiteId";N;}i:2;a:1:{s:22:"relations.sourceSiteId";i:1;}}}}}s:6:"having";N;s:5:"union";N;s:11:"withQueries";N;s:6:"params";a:0:{}s:18:"queryCacheDuration";N;s:20:"queryCacheDependency";N;s:5:"where";N;s:5:"limit";i:1;s:6:"offset";N;s:7:"orderBy";a:1:{s:19:"relations.sortOrder";i:4;}s:7:"indexBy";N;s:16:"emulateExecution";b:0;s:11:"elementType";s:20:"craft\elements\Asset";s:5:"query";N;s:8:"subQuery";N;s:12:"contentTable";s:12:"{{%content}}";s:12:"customFields";N;s:9:"inReverse";b:0;s:7:"asArray";b:0;s:18:"ignorePlaceholders";b:0;s:6:"drafts";b:0;s:17:"provisionalDrafts";b:0;s:7:"draftId";N;s:7:"draftOf";N;s:12:"draftCreator";N;s:15:"savedDraftsOnly";b:0;s:9:"revisions";b:0;s:10:"revisionId";N;s:10:"revisionOf";N;s:15:"revisionCreator";N;s:2:"id";N;s:3:"uid";N;s:14:"siteSettingsId";N;s:10:"fixedOrder";b:0;s:6:"status";a:1:{i:0;s:7:"enabled";}s:8:"archived";b:0;s:7:"trashed";b:0;s:11:"dateCreated";N;s:11:"dateUpdated";N;s:6:"siteId";i:1;s:6:"unique";b:0;s:11:"preferSites";N;s:6:"leaves";b:0;s:9:"relatedTo";N;s:5:"title";N;s:4:"slug";N;s:3:"uri";N;s:6:"search";N;s:3:"ref";N;s:4:"with";N;s:13:"withStructure";N;s:11:"structureId";N;s:5:"level";N;s:14:"hasDescendants";N;s:10:"ancestorOf";N;s:12:"ancestorDist";N;s:12:"descendantOf";N;s:14:"descendantDist";N;s:9:"siblingOf";N;s:13:"prevSiblingOf";N;s:13:"nextSiblingOf";N;s:16:"positionedBefore";N;s:15:"positionedAfter";N;s:17:"�*�defaultOrderBy";a:1:{s:20:"elements.dateCreated";i:3;}s:53:"�craft\elements\db\ElementQuery�_placeholderCondition";N;s:51:"�craft\elements\db\ElementQuery�_placeholderSiteIds";N;s:39:"�craft\elements\db\ElementQuery�_result";N;s:47:"�craft\elements\db\ElementQuery�_resultCriteria";N;s:46:"�craft\elements\db\ElementQuery�_searchResults";N;s:42:"�craft\elements\db\ElementQuery�_cacheTags";N;s:42:"�craft\elements\db\ElementQuery�_columnMap";a:0:{}s:51:"�craft\elements\db\ElementQuery�_joinedElementTable";b:0;s:8:"editable";N;s:7:"savable";N;s:8:"volumeId";N;s:8:"folderId";N;s:10:"uploaderId";N;s:8:"filename";N;s:4:"kind";N;s:6:"hasAlt";b:1;s:5:"width";N;s:6:"height";N;s:4:"size";N;s:12:"dateModified";N;s:17:"includeSubfolders";b:0;s:10:"folderPath";N;s:14:"withTransforms";N;}
  Al vanaf € 31,-
  Inclusief test, behandeling en advies.
 • O:28:"craft\elements\db\AssetQuery":96:{s:27:"�yii\base\Component�_events";a:0:{}s:35:"�yii\base\Component�_eventWildcards";a:0:{}s:30:"�yii\base\Component�_behaviors";a:1:{s:12:"customFields";O:35:"craft\behaviors\CustomFieldBehavior":100:{s:5:"owner";r:1;s:34:"�yii\base\Behavior�_attachedEvents";a:0:{}s:10:"hasMethods";b:1;s:16:"canSetProperties";b:1;s:3:"key";N;s:5:"price";N;s:14:"insurancePrice";N;s:14:"productOptions";N;s:16:"descriptionPlain";N;s:12:"customerLogo";N;s:4:"text";N;s:10:"advantages";N;s:6:"button";N;s:11:"seoSettings";N;s:9:"customers";N;s:8:"subTitle";N;s:11:"description";N;s:5:"video";N;s:8:"products";N;s:3:"faq";N;s:11:"pageContent";N;s:11:"productType";N;s:7:"related";N;s:13:"partialFooter";N;s:15:"additionalLinks";N;s:8:"mainMenu";N;s:5:"pages";N;s:13:"partialHeader";N;s:12:"mainMenuType";N;s:13:"readMoreTitle";N;s:12:"readMoreItem";N;s:14:"additionalLink";N;s:15:"pageDescription";N;s:7:"heading";N;s:6:"letter";N;s:18:"additionalProducts";N;s:19:"mainMenuLinkedField";N;s:17:"additionalProduct";N;s:10:"embedVideo";N;s:17:"pageContentMatrix";N;s:9:"reference";N;s:8:"yourName";N;s:12:"emailAddress";N;s:7:"message";N;s:12:"redenContact";N;s:48:"ziz310SiteContactFormMissingSubHeadingForSelecti";N;s:8:"bijlagen";N;s:16:"availableService";N;s:18:"contentDescription";N;s:19:"pageMoreInformation";N;s:13:"announcements";N;s:18:"announcementsColor";N;s:20:"mainMenuItemChildren";N;s:11:"faqCategory";N;s:17:"videoOrImageCover";N;s:9:"accordion";N;s:10:"mediaLinks";N;s:20:"homeHowItWorksButton";N;s:9:"mediaList";N;s:5:"color";N;s:10:"idealTitle";N;s:10:"contactMap";N;s:12:"contactPhone";N;s:9:"teamTitle";N;s:9:"mediaLogo";N;s:9:"infoTitle";N;s:10:"mediaTitle";N;s:9:"homeSteps";N;s:12:"contactEmail";N;s:12:"aboutUsQuote";N;s:21:"percentageOfCheapness";N;s:8:"teamList";N;s:11:"bannerTitle";N;s:12:"workingHours";N;s:19:"homeHowItWorksTitle";N;s:11:"buttonTitle";N;s:8:"ctaBlock";N;s:9:"mediaLink";N;s:13:"highlightText";N;s:7:"preText";N;s:10:"buttonText";N;s:15:"percentageValue";N;s:9:"otherText";N;s:12:"sectionTitle";N;s:9:"linkTitle";N;s:8:"partners";N;s:14:"sectionContent";N;s:13:"partnersTitle";N;s:12:"blockContent";N;s:10:"blockLabel";N;s:6:"avatar";N;s:9:"firstName";N;s:8:"rowTitle";N;s:14:"rowDescription";N;s:16:"mergeWithNextRow";N;s:7:"rowIcon";N;s:13:"geboortedatum";N;s:10:"goalAmount";N;s:12:"testFeatures";N;s:55:"�craft\behaviors\CustomFieldBehavior�_customFieldValues";a:0:{}}}s:6:"select";a:1:{s:2:"**";s:2:"**";}s:12:"selectOption";N;s:8:"distinct";b:0;s:4:"from";N;s:7:"groupBy";N;s:4:"join";a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:10:"INNER JOIN";i:1;a:1:{s:9:"relations";s:14:"{{%relations}}";}i:2;a:4:{i:0;s:3:"and";i:1;s:40:"[[relations.targetId]] = [[elements.id]]";i:2;a:2:{s:18:"relations.sourceId";i:20314;s:17:"relations.fieldId";i:129;}i:3;a:3:{i:0;s:2:"or";i:1;a:1:{s:22:"relations.sourceSiteId";N;}i:2;a:1:{s:22:"relations.sourceSiteId";i:1;}}}}}s:6:"having";N;s:5:"union";N;s:11:"withQueries";N;s:6:"params";a:0:{}s:18:"queryCacheDuration";N;s:20:"queryCacheDependency";N;s:5:"where";N;s:5:"limit";i:1;s:6:"offset";N;s:7:"orderBy";a:1:{s:19:"relations.sortOrder";i:4;}s:7:"indexBy";N;s:16:"emulateExecution";b:0;s:11:"elementType";s:20:"craft\elements\Asset";s:5:"query";N;s:8:"subQuery";N;s:12:"contentTable";s:12:"{{%content}}";s:12:"customFields";N;s:9:"inReverse";b:0;s:7:"asArray";b:0;s:18:"ignorePlaceholders";b:0;s:6:"drafts";b:0;s:17:"provisionalDrafts";b:0;s:7:"draftId";N;s:7:"draftOf";N;s:12:"draftCreator";N;s:15:"savedDraftsOnly";b:0;s:9:"revisions";b:0;s:10:"revisionId";N;s:10:"revisionOf";N;s:15:"revisionCreator";N;s:2:"id";N;s:3:"uid";N;s:14:"siteSettingsId";N;s:10:"fixedOrder";b:0;s:6:"status";a:1:{i:0;s:7:"enabled";}s:8:"archived";b:0;s:7:"trashed";b:0;s:11:"dateCreated";N;s:11:"dateUpdated";N;s:6:"siteId";i:1;s:6:"unique";b:0;s:11:"preferSites";N;s:6:"leaves";b:0;s:9:"relatedTo";N;s:5:"title";N;s:4:"slug";N;s:3:"uri";N;s:6:"search";N;s:3:"ref";N;s:4:"with";N;s:13:"withStructure";N;s:11:"structureId";N;s:5:"level";N;s:14:"hasDescendants";N;s:10:"ancestorOf";N;s:12:"ancestorDist";N;s:12:"descendantOf";N;s:14:"descendantDist";N;s:9:"siblingOf";N;s:13:"prevSiblingOf";N;s:13:"nextSiblingOf";N;s:16:"positionedBefore";N;s:15:"positionedAfter";N;s:17:"�*�defaultOrderBy";a:1:{s:20:"elements.dateCreated";i:3;}s:53:"�craft\elements\db\ElementQuery�_placeholderCondition";N;s:51:"�craft\elements\db\ElementQuery�_placeholderSiteIds";N;s:39:"�craft\elements\db\ElementQuery�_result";N;s:47:"�craft\elements\db\ElementQuery�_resultCriteria";N;s:46:"�craft\elements\db\ElementQuery�_searchResults";N;s:42:"�craft\elements\db\ElementQuery�_cacheTags";N;s:42:"�craft\elements\db\ElementQuery�_columnMap";a:0:{}s:51:"�craft\elements\db\ElementQuery�_joinedElementTable";b:0;s:8:"editable";N;s:7:"savable";N;s:8:"volumeId";N;s:8:"folderId";N;s:10:"uploaderId";N;s:8:"filename";N;s:4:"kind";N;s:6:"hasAlt";b:1;s:5:"width";N;s:6:"height";N;s:4:"size";N;s:12:"dateModified";N;s:17:"includeSubfolders";b:0;s:10:"folderPath";N;s:14:"withTransforms";N;}
  Snelste van NL
  Na 90 minuten al uitslag.
 • O:28:"craft\elements\db\AssetQuery":96:{s:27:"�yii\base\Component�_events";a:0:{}s:35:"�yii\base\Component�_eventWildcards";a:0:{}s:30:"�yii\base\Component�_behaviors";a:1:{s:12:"customFields";O:35:"craft\behaviors\CustomFieldBehavior":100:{s:5:"owner";r:1;s:34:"�yii\base\Behavior�_attachedEvents";a:0:{}s:10:"hasMethods";b:1;s:16:"canSetProperties";b:1;s:3:"key";N;s:5:"price";N;s:14:"insurancePrice";N;s:14:"productOptions";N;s:16:"descriptionPlain";N;s:12:"customerLogo";N;s:4:"text";N;s:10:"advantages";N;s:6:"button";N;s:11:"seoSettings";N;s:9:"customers";N;s:8:"subTitle";N;s:11:"description";N;s:5:"video";N;s:8:"products";N;s:3:"faq";N;s:11:"pageContent";N;s:11:"productType";N;s:7:"related";N;s:13:"partialFooter";N;s:15:"additionalLinks";N;s:8:"mainMenu";N;s:5:"pages";N;s:13:"partialHeader";N;s:12:"mainMenuType";N;s:13:"readMoreTitle";N;s:12:"readMoreItem";N;s:14:"additionalLink";N;s:15:"pageDescription";N;s:7:"heading";N;s:6:"letter";N;s:18:"additionalProducts";N;s:19:"mainMenuLinkedField";N;s:17:"additionalProduct";N;s:10:"embedVideo";N;s:17:"pageContentMatrix";N;s:9:"reference";N;s:8:"yourName";N;s:12:"emailAddress";N;s:7:"message";N;s:12:"redenContact";N;s:48:"ziz310SiteContactFormMissingSubHeadingForSelecti";N;s:8:"bijlagen";N;s:16:"availableService";N;s:18:"contentDescription";N;s:19:"pageMoreInformation";N;s:13:"announcements";N;s:18:"announcementsColor";N;s:20:"mainMenuItemChildren";N;s:11:"faqCategory";N;s:17:"videoOrImageCover";N;s:9:"accordion";N;s:10:"mediaLinks";N;s:20:"homeHowItWorksButton";N;s:9:"mediaList";N;s:5:"color";N;s:10:"idealTitle";N;s:10:"contactMap";N;s:12:"contactPhone";N;s:9:"teamTitle";N;s:9:"mediaLogo";N;s:9:"infoTitle";N;s:10:"mediaTitle";N;s:9:"homeSteps";N;s:12:"contactEmail";N;s:12:"aboutUsQuote";N;s:21:"percentageOfCheapness";N;s:8:"teamList";N;s:11:"bannerTitle";N;s:12:"workingHours";N;s:19:"homeHowItWorksTitle";N;s:11:"buttonTitle";N;s:8:"ctaBlock";N;s:9:"mediaLink";N;s:13:"highlightText";N;s:7:"preText";N;s:10:"buttonText";N;s:15:"percentageValue";N;s:9:"otherText";N;s:12:"sectionTitle";N;s:9:"linkTitle";N;s:8:"partners";N;s:14:"sectionContent";N;s:13:"partnersTitle";N;s:12:"blockContent";N;s:10:"blockLabel";N;s:6:"avatar";N;s:9:"firstName";N;s:8:"rowTitle";N;s:14:"rowDescription";N;s:16:"mergeWithNextRow";N;s:7:"rowIcon";N;s:13:"geboortedatum";N;s:10:"goalAmount";N;s:12:"testFeatures";N;s:55:"�craft\behaviors\CustomFieldBehavior�_customFieldValues";a:0:{}}}s:6:"select";a:1:{s:2:"**";s:2:"**";}s:12:"selectOption";N;s:8:"distinct";b:0;s:4:"from";N;s:7:"groupBy";N;s:4:"join";a:1:{i:0;a:3:{i:0;s:10:"INNER JOIN";i:1;a:1:{s:9:"relations";s:14:"{{%relations}}";}i:2;a:4:{i:0;s:3:"and";i:1;s:40:"[[relations.targetId]] = [[elements.id]]";i:2;a:2:{s:18:"relations.sourceId";i:20315;s:17:"relations.fieldId";i:129;}i:3;a:3:{i:0;s:2:"or";i:1;a:1:{s:22:"relations.sourceSiteId";N;}i:2;a:1:{s:22:"relations.sourceSiteId";i:1;}}}}}s:6:"having";N;s:5:"union";N;s:11:"withQueries";N;s:6:"params";a:0:{}s:18:"queryCacheDuration";N;s:20:"queryCacheDependency";N;s:5:"where";N;s:5:"limit";i:1;s:6:"offset";N;s:7:"orderBy";a:1:{s:19:"relations.sortOrder";i:4;}s:7:"indexBy";N;s:16:"emulateExecution";b:0;s:11:"elementType";s:20:"craft\elements\Asset";s:5:"query";N;s:8:"subQuery";N;s:12:"contentTable";s:12:"{{%content}}";s:12:"customFields";N;s:9:"inReverse";b:0;s:7:"asArray";b:0;s:18:"ignorePlaceholders";b:0;s:6:"drafts";b:0;s:17:"provisionalDrafts";b:0;s:7:"draftId";N;s:7:"draftOf";N;s:12:"draftCreator";N;s:15:"savedDraftsOnly";b:0;s:9:"revisions";b:0;s:10:"revisionId";N;s:10:"revisionOf";N;s:15:"revisionCreator";N;s:2:"id";N;s:3:"uid";N;s:14:"siteSettingsId";N;s:10:"fixedOrder";b:0;s:6:"status";a:1:{i:0;s:7:"enabled";}s:8:"archived";b:0;s:7:"trashed";b:0;s:11:"dateCreated";N;s:11:"dateUpdated";N;s:6:"siteId";i:1;s:6:"unique";b:0;s:11:"preferSites";N;s:6:"leaves";b:0;s:9:"relatedTo";N;s:5:"title";N;s:4:"slug";N;s:3:"uri";N;s:6:"search";N;s:3:"ref";N;s:4:"with";N;s:13:"withStructure";N;s:11:"structureId";N;s:5:"level";N;s:14:"hasDescendants";N;s:10:"ancestorOf";N;s:12:"ancestorDist";N;s:12:"descendantOf";N;s:14:"descendantDist";N;s:9:"siblingOf";N;s:13:"prevSiblingOf";N;s:13:"nextSiblingOf";N;s:16:"positionedBefore";N;s:15:"positionedAfter";N;s:17:"�*�defaultOrderBy";a:1:{s:20:"elements.dateCreated";i:3;}s:53:"�craft\elements\db\ElementQuery�_placeholderCondition";N;s:51:"�craft\elements\db\ElementQuery�_placeholderSiteIds";N;s:39:"�craft\elements\db\ElementQuery�_result";N;s:47:"�craft\elements\db\ElementQuery�_resultCriteria";N;s:46:"�craft\elements\db\ElementQuery�_searchResults";N;s:42:"�craft\elements\db\ElementQuery�_cacheTags";N;s:42:"�craft\elements\db\ElementQuery�_columnMap";a:0:{}s:51:"�craft\elements\db\ElementQuery�_joinedElementTable";b:0;s:8:"editable";N;s:7:"savable";N;s:8:"volumeId";N;s:8:"folderId";N;s:10:"uploaderId";N;s:8:"filename";N;s:4:"kind";N;s:6:"hasAlt";b:1;s:5:"width";N;s:6:"height";N;s:4:"size";N;s:12:"dateModified";N;s:17:"includeSubfolders";b:0;s:10:"folderPath";N;s:14:"withTransforms";N;}
  Zonder afspraak
  Online afgerond? Kom langs wanneer jij wilt!

+ 10.000 tevreden bezoekers!