Voor professionals

Achtergrond

ZIZ is een non-commercieel ZonMw project van de afdeling Medische Microbiologie van het LUMC. Het doel van ZIZ is implementatie van betaalbare, uitkomstgerichte soa zorg.

Het LUMC is de zorgaanbieder van alle zorg die via ZIZ wordt aangeboden. Zorg via ZIZ betreft verzekerde zorg waarbij samen met zorgverzekeraars een nieuwe vorm van bekostiging wordt geëvalueerd.

eHealth consult

Het eHealth consult op onze website is CE-gemarkeerd als medisch hulpmiddel conform the Europese Medical Device Regulation. Het geeft een testadvies op basis van de volgende richtlijnen.

Klinische evaluatie van het eHealth consult heeft plaatsgevonden op basis van vijftig scenario’s. Elk scenario is door drie onafhankelijke zorgprofessionals doorlopen en gecontroleerd op consistentie. Indien er gebruik gemaakt wordt van zorg via ZIZ vindt er bovendien voor elke patiënt nog een handmatige controle-stap plaats om te beoordelen of de juiste diagnostiek uitgevoerd gaat worden.

Fysieke locatie in Den Haag

Naast het eHealth consult maakt ZIZ gebruik van fysieke zorglocatie. Op deze locatie verzorgd een soa-verpleegkundige bloedafname, counseling en indien nodig behandeling. Daarnaast is een laborant aanwezig die op locatie de soa-diagnostiek direct uitvoert in een separate laboratorium ruimte. Via remote-access wordt gebruik gemaakt van de zorgsystemen van het LUMC.

Diagnostiek

Alle diagnostiek voor ZIZ wordt uitgevoerd binnen het ISO-15189 kwaliteitskader van de afdeling Medische Microbiologie van het LUMC. Als de patiënt toestemming geeft wordt standaard een brief verstuurd naar de huisarts met de uitslagen van de diagnostiek.

Contact

Indien u als zorgprofessional intercollegiaal overleg wilt hebben kunt u ons bereiken via 06 434 882 97.
Buiten openingstijden kunt u via de telefooncentrale van het LUMC (071 526 9111) vragen om door te schakelen naar de verantwoordelijk arts: dr. B.C. Mourik van de afdeling Medische Microbiologie.

Niet-urgente vragen of feedback ontvangen wij graag via het contactformulier of via ziz@ziz.nl.